Τηλέφωνα

Σταθερό: 210 50 55 680 Κινητό: 6974 464 780

Ωράριο Ιατρείου

Δευτέρα έως Πέμπτη : 14:30 - 20:00

Έκτακτo Περιστατικό;

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μου για άμεση συνεννόηση.

Ωράριο Ιατρείου

Δευτέρα έως Πέμπτη : 14:30 - 20:00

Έκτακτo Περιστατικό;

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μου για άμεση συνεννόηση.

Διευθέτηση μαλακών μορίων περιστοματικής περιοχής

Τώρα που τα δόντια είναι υγιή και όμορφα, τί κάνουμε με το χαμόγελό μας; Τα χείλη κι η περιστοματική περιοχή «περιγράφουν» το χαμόγελό μας!

Η αδυναμία του ασθενούς να χαμογελάσει, βιώνεται από αυτόν ως απώλεια μέρους του εαυτού του και της δυνατότητάς του να υπάρχει μέσα από την επικοινωνία του με τους άλλους ανθρώπους κι όχι απλώς ως μια έκπτωση μιας συγκεκριμένης φυσικοβιολογικής λειτουργίας. Αναδεικνύεται έτσι η άμεση σχέση και συχνά η πλήρης ταύτιση του εαυτού με το πρόσωπο.

Περιορίζοντας τη θεραπεία στην αποκατάσταση της εμφάνισης των δοντιών και αγνοώντας το υπόλοιπο πρόσωπο, στην πραγματικότητα περιορίζουμε το εύρος, τη δυναμική, τις δυνατότητες και κυρίως το αποτέλεσμα και το στόχο (έργο) της Οδοντιατρικής. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1026/80, έργο του οδοντιάτρου είναι «η πρόληψις, η διάγνωσις και η θεραπεία των ανωμαλιών και παθήσεων των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των παρακειμένων ιστών.»

Έφτασε λοιπόν η στιγμή να λάβουμε σοβαρά υπ’όψη την συστημική σύνδεση στοματικής κοιλότητας-στοματικής περιοχής-κάτω τριτημόριου προσώπου, της οποίας ο Οδοντίατρος είναι εξειδικευμένος γνώστης.

Ο Οδοντίατρος είναι ο πλέον ειδικός στο να διαγιγνώσκει και κατά συνέπεια να βελτιστοποιεί -σύμφωνα με τις δυνατότητες και την εκπαίδευσή του- τη σχέση συμμετρίας η μή μορφολογικών χαρακτηριστικών της περιστοματικής περιοχής, εξασφαλίζοντας λειτουργικότητα.

peristomatos_3
Печать

O Οδοντίατρος, διαθέτει την απαραίτητη σχετική εξειδικευμένη γνώση (και φυσικά τη σχετική πρακτική εμπειρία), διότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του πτυχίου Οδοντιατρικής εκπαιδεύεται ειδικά, λεπτομερώς και ολοκληρωμένα  στην ανατομία και φυσιολογία του προσώπου.

Δεν περιορίζεται στην επιφανειακή ανάλυση του προσώπου «από έξω».

Ο Οδοντίατρος είναι ικανός να σχεδιάσει θεραπευτικό σχήμα του προσώπου «από μέσα προς τα έξω» και «από έξω προς τα μέσα». Είναι ικανός να προσφέρει εξατομικευμένο ολοκληρωμένο σχέδιο θεραπείας που περιλαμβάνει: ορθοδοντική-ορθογναθική θεραπεία, θεραπεία οδοντικής αποκατάστασης, θεραπεία αισθητικής αποκατάστασης δοντιών, θεραπεία διευθέτησης μαλακών μορίων περιστοματικής περιοχής εξαλείφοντας κάθε πιθανότητα δυσαρμονίας λόγω της ολιστικής προαναφερόμενης προσέγγισης. Φυσικά, όλα αυτά σε συνδυασμό με την επίτευξη του κύριου στόχου: την άρση του πόνου.

Διαθέτοντας επαρκή πρόσθετη εκπαίδευση και κλινική εμπειρία στη χρήση δερματικών ενθεμάτων, είμαι σε θέση να προσφέρω στους ασθενείς επιπλέον δυνατότητες σχετικά με τις θεραπευτικές τους επιλογές καθώς και το πλεονέκτημα να θέσουν υψηλότερους στόχους σχετικά με τις επιθυμητές παρεχόμενες υπηρεσίες.

Με τη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων ενέσιμων διαδερμικών ενθεμάτων (υαλουρονικό οξύ) επιτυγχάνεται η απάλυνση ή η εξάλειψη ομαλών ή βαθύτερών γραμμών ή ρυτίδων γύρω από την περιοχή του στόματος που οφείλονται σε περιβαντολογικούς παράγοντες (ήλιος, κάπνισμα, οξειδωτκό στρες ή στη φυσιολογική διεργασία του γήρατος).

Επίσης, είναι δυνατό το lip contouring/lip augmentation.

περί του στόματος Γρεβενιτη Κατερινα 2
περί του στόματος Γρεβενιτη Κατερινα 1

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται στο πλαίσιο της άσκησης του οδοντιατρικού έργου και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1026/80, όπου:

έργο του οδοντιάτρου είναι «η πρόληψις, η διάγνωσις και η θεραπεία των ανωμαλιών και παθήσεων των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των παρακειμένων ιστών.» Ο οδοντίατρος, κατά την άσκηση του έργου του, υποχρεούται να ακολουθεί τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της οδοντιατρικής επιστήμης, δύναται δε να ακολουθεί κάθε επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο και να χρησιμοποιεί εγκεκριμένα υλικά.

Κατά συνέπεια, ο οδοντίατρος μπορεί να χρησιμοποιεί το botox και το υαλουρονικό οξύ μόνο στο πλαίσιο της άσκησης του οδοντιατρικού έργου, όπως ανωτέρω περιγράφεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους κανονισμούς του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Χαμογελάστε αληθινά !

Κάθε περίπτωση ασθενούς είναι μοναδική και ξεχωριστή. Διαφέρει ανάλογα με το ατομικό του ιστορικό, την κλινική διάγνωση, τα ιατρικά ευρήματα, τις προσωπικές του ανάγκες, τα όρια και τις επιδιώξεις του.

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το ιδανικό σχέδιο οδοντιατρικής θεραπείας για την επίλυση του δικού σας προβλήματος.

Ολοκληρωμένες Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Ο Ασθενής στο επίκεντρο: διατίθεται ευρύ φάσμα επιλογών για κάλυψη όλων των Οδοντιατρικών αναγκών.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τώρα που τα δόντια είναι υγιή και όμορφα, τί κάνουμε με το χαμόγελό μας; Τα χείλη και η περιστοματική περιοχή «περιγράφουν» το χαμόγελό μας! Η αδυναμία του ασθενούς να χαμογελάσει, βιώνεται από αυτόν ως απώλεια μέρους του εαυτού του.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Η πρόληψη είναι αυτή που προλαμβάνει τις σοβαρότερες βλάβες που μπορεί να εκδηλωθούν στη στοματική μας κοιλότητα.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Με τον όρο “θεραπευτική οδοντιατρική” εννοούμε τις γνωστές θεραπείες όπως εμφράξεις, απονευρώσεις, εξαγωγές κλπ.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Με τον όρο “επανορθωτική οδοντιατρική” εννοούμε τις μεθόδους επαναφοράς ενός ή περισσοτέρων χαμένων δοντιών. Οι γνωστές μας θήκες, γέφυρες ή στεφάνες.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων, χρήσης ειδικών υλικών και αποτυπώνοντας την αισθητική άποψη πάνω στα δόντια των ασθενών, είναι δυνατό να αλλάξουμε χρώμα, σχήμα, μέγεθος, να κλείσουμε κενά μεταξύ δοντιών και να δημιουργήσουμε φυσικό, υγιές και όμορφο αποτέλεσμα με μία μόνο επίσκεψη